/ пресцентър
Районният съдия Дарина Йорданова говори пред ученици от Математическата гимназия за гражданско-правните процеси и правата на децата. Тя им представи съдебни процеси, касаещи отношения между родители и деца; мерки относно упражняване на родителски права, производства по ограничаване и лишаване от родителски права, както и по Закона за защита от домашното насилие.

За младите хора интерес предизвика факта, че всяко дете навършило 10- годишна възраст, може да изрази своето мнение пред съдията – докладчик по делото, а също така, че всеки вид проява на насилие в присъствието на дете – спорове между родители, скандали, дори без пряко посегателство над него, се възприема от съда като насилие над дете. Срещата беше от цикъла лекции „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие.