Проверки на НАП за спазване на осигурителното законодателство
Проверки на НАП за спазване на осигурителното законодателство / netinfo


109 проверки на фирми в областите Бургас, Ямбол и Сливен извършиха инспектори от НАП. Целта е да се осъществи контрол по спазване на осигурителното законодателство. В 43 от обектите са констатирани нарушения и са съставени актове. В Бургас при 24 от извършените 25 проверки са установени пропуски. Размерът на наказателните постановления е от 50 до 500 лева за първо нарушение и от 500 до 2000 лева при повторно.


Най-честите нарушения са за от еднолични търговци на лица по граждански, вместо по трудови правоотношения. Съгласно Кодекса за социално осигуряване при наемане на лица за повече от 5 работни дни или 40 часа, работодателят е длъжен да осигурява наетите лица.


В хода на проверките органите по приходите осъществяват контрол по отношение съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите и осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Следи се и за това дали съгласно последните промени в Кодекса за социално осигуряване, когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, осигурителят е внесъл осигурителните вноски за своя сметка и тези за сметка на осигурените лица, до края на месеца, през който е извършено начисляването.


„Този тип проверки ще се извършват всеки месец. През летния сезон значително се увеличава ръстът на временно заетите, особено в сферите на строителството и туризма. Работодателите трябва стриктно да изпълняват своите задължение и да ни информират в срок за сключените и прекратени трудови договори, както и за подаване в приходната администрация на информация за осигурените от тях лица”, коментира директорът на Регионалното управление на НАП Румяна Дулева.