/ БГНЕС, архив

Общинските съветници в Бургас приеха изменения в Наредбата за условията е реда за настаняване в общински жилища във връзка с подготвяното от общината проектно предложение за осигуряване на социални жилища по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 година в "Меден рудник". 

В икономиката всичко е динамично: Свалят цените на търговските обекти в комплексите

Целта на промените е да се даде предимство в настаняването на образовани граждани или студенти, които учат в Бургас, но нямат възможност да закупят собствено жилище, да бъдат настанени в общински жилищен фонд.

Така ще се създават условия за реализацията и развитието им в Бургас. За тази цел са изработени критерии за настаняване, които дават определен брой точки на кандидатите. Желаещите да бъдат настанени в жилища от общинския фонд ще бъдат оценявани по показателите за образование, заетост и семейно положение.

Нова маркировка улеснява достъпа на хора с увреждания до обществени места

По действащата точкова система, най-много точки ще се дават по критерия „Образование“.