/ Община Бургас
За Бургас пилотно ще бъдат подменени печките на 80 домакинства
На обществено обсъждане бе представен проектът, чрез който ще бъдат подменени печките на твърдо гориво на близо 2000 домакинства в Бургас.

Заповядайте на инфорамционна среща по проекта за подмяна на „дървените печки“ с екологично отопление

Според условията на проекта старите отоплителни уреди на дърва и въглища ще бъдат подменени в няколко района на града - Централна градска част, кв. "Възраждане", комплекс "Лазур" и зона Г на комплекс "Меден рудник".

Информацията за подаване на документи от допустимите по проекта домакинства е публикуване на страниците на Община Бургас: https://www.burgas.bg/bg/info/eventdetails/1440/38238

Направените по време на общественото обсъждане предложения ще бъдат използвани от екипа на проекта за улесняване на процеса по кандидатстване и подмяна на отоплителните уреди.

Кроношпан въвежда по-добри техники за чист въздух

Предвижда се поканата за подаване на документи от кандидатите по проекта да бъде оповестена през януари 2020 година. Срокът за подаване на заявления ще продължи до края на март. До два месеца след това ще бъдат обявени резултатите от разглеждането на документите.

Подписването на договорите с одобрените домакинства е предвидено за месец юни. През септември и октомври ще бъде осъществена доставката на новите отоплителни уреди и обучение на домакинствата как да ги използват правилно.

За по-чист въздух: Имаме въпросите за референдума, чакаме решение

За Бургас пилотно ще бъдат подменени печките на 80 домакинства, а при същинското прилагане на схемата на проекта на още 1914 домакинства. Проектът за подмяна на отоплителните системи се нарича "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN по Програма LIFE на Европейския съюз.

Бургас реализира проекта съвместно с пет други общини - Столична, Велико Търново, Русе, Монтана и Стара Загора. Община Бургас има амбицията да приложи подобни мерки срещу замърсяването на въздуха и в други райони. Затова администрацията работи и по друг проект, свързан с този проблем. Той е озаглавен "Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. "Долно Езерово", Бургас" и ще се изпълнява в две фази.

Нова система ще информира за качеството на въздуха в реално време

Първа включва мерки за анализ и проучвания, провеждане на информационни кампании и въвеждане на механизъм за инвестиции в алтернативни на твърдото гориво отоплителни инсталации, като фокусът е кв. "Долно Езерово".

След края на първа фаза и вследствие получените резултати има възможност да бъдат включени и домакинства от другите квартали на града при изпълнението на инвестиционните мерки в следващия етап.

Втората фаза включва мерки за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво с алтернативни източници на топлинна енергия.