Президенството също излезе с позиция по казуса
Община Несебър отправя искане към правителството да преразгледа и отмени взетото от предходния Министерски съвет решение от 24 март 2021 г., за административно-териториална промяна за отделяне на населени места от Община Несебър и създаване на нова община с център Обзор и селата Баня, Емона, Козница, Паницово, Приселци и Раковсково, съобщиха от Общината.

Протест в Баня: Искат да отделят Обзор от Несебър, за да застроят Иракли (СНИМКИ/ВИДЕО)

Нашите аргументи, заявени ясно и категорично, за запазване целостта на общината бяха пренебрегнати и въпреки множеството правни нарушения референдумът за отделяне на Обзор в самостоятелна административна единица бе проведен и зачетен за легитимен.

В подкрепа на своята позиция, отново изтъкваме, че самата заповед на тогавашния областен управител за провеждане на референдум е незаконосъобразна с грешни правни основания.

Още преди издаване на заповедта, в становище на Община Несебър, след преглед на представената в Общински съвет-Несебър преписка, бяха изложени доводи за незаконосъобразността на така направеното искане за провеждане на референдум - нарушен е чл. 34 от ЗПУГДВМС, а именно: Не е открита информационна кампания по въпросите за местния референдум - нарушение на чл. 34, ал. 1 от ЗПУГДВМС.

Жителите на Обзор излязоха на протест (ВИДЕО)

Не е искано и изготвяне на информационен лист - нарушение на чл. 34, ал. 2 от ЗПУГДВМС; Представените бланки, на които са събирани подписи в подкрепа на предложението за провеждане на местен референдум, са в нарушение на чл. 28, ал. 3 от ЗПУГДВМС. Т.е. бланката, на която се събират подписите, не съдържа на нито една страница искането с въпроса или въпросите за референдума.

Община Несебър счита, че Решение № 253/24.03.2021 г. на  Министерски съвет е постановено при съществени процесуални нарушения, а именно: взето е при условия на оперативна самостоятелност, като в този случай, за разлика от обвързаната компетентност, следва да се приложат разпоредбите на чл. 65 - чл. 74 от АПК, а именно: процедура при издаване на общ административен акт.

След като това не е направено са допуснати следните процесуални нарушения: Не е открито административно производство, с което е нарушен  чл. 66 от АПК; Не са изложни мотиви по какви причини МС на Република България е взел решение точно в този смисъл, с което е нарушен чл. 66, ал. 2 от АПК; Не е дадена възможност заинтересованите лица да участват в производството, с което е нарушен чл. 67 във вр. с чл. 69 от АПК.

Обзор обяви независимост от Несебър (ВИДЕО)

Не е предоставена цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на оспореното Решение 253/24.03.2021 г. на МС на Р България, с което е нарушен чл. 68 от АПК.

На практика липсва административна процедура по издаване на общ административен акт. Не на последно място трябва да припомним, че жители на селата Баня, Паницово, Емона и Козница изразиха категорично своето несъгласие да бъдат част от нова административно-териториална единица с център Обзор, защото имат опасения как бъдещата община би обезпечила нормалното развитие на малките населени места, включени в състава й, при положение, че няма яснота как самата тя би се издържала.

Въз основа на гореописаното, Община Несебър счита, че цялата процедура - от информационната кампания, през законосъобразността на заповедта на тогавашния областен управител за провеждане на референдум до решението на правителството за обособяване на нова община - е проведена набързо, некоректно, повърхностно, едностранчиво  и в разрез с обществения интерес.  

Информираме, че още на 11 януари, Община Несебър е депозирала ново искане за отмяна на Решение № 253/24.03.2021 год. на Министерски съвет на Р България, с изх. № Н1 – ОА1 - 142, получено в Министерски съвет на 12 януари

Окончателно: Обзор се отдели от Несебър, вече е самостоятелна община

Отправяме апел и към президента на Република България да не финализира един процес със съмнителна законност. Във време на икономическа криза, когато е необходимо да се действа целесъобразно и в полза на обществото, когато е важно да бъдем обединени и сплотени, за да преминем през предизвикателствата на времето, считаме, че обособяването на нова административно-териториална единица с неясна жизнеспособност и функционалност би усложнило живота на хората, а разходите им биха нараснали значително.

Междувременно в отговор на отправени въпроси от страна на медиите за внесените в президентската институция писма в подкрепа на създаването на Община Обзор, прессекретариатът на държавния глава разпространява следната информация:
 
В Закона за административно-териториалното устройство на Република България е предвидена процедурата за създаване на нова община, както и формално-юридическите условия, на които тя трябва да отговаря.
 
До момента някои от условията за създаване на Община Обзор остават неизяснени, а спазването им е важен фактор за правната сигурност, за установяването на стабилна среда за защита на правата на гражданите и юридическите лица и за развитие на свободната стопанска инициатива.
 
Държавният глава ще обяви своето решение, след като бъде изяснено изпълнението на законовите изисквания и обстоятелствата в конкретния случай.

Припомняме, че тази сутрин жители на селата Баня, Паницово, Емона и Козница протестираха за пореден път срещу отделянето на Обзор и шест села от Несебър в самостоятелна община.

Те ще изпратят писмо до Министерски съвет с молба да бъде преразгледано и отменено постановлението, с което правителство на Бойко Борисов гласува за отделянето на Обзор в самостоятелна община.

По думите на председателя на инициативен комитет Росица Ракова от село Баня в основата на искането за отделянето на Обзор стоят частно-корпоративни интереси. "Става въпрос за апетитни терени до морето в местността Иракли, които са в зона НАТУРА.

Вече има закупени терени, но трябва нов ОУП, който ще приеме новообразуваната община, за да бъдат застроени", коментира Ракова. Жителите на несебърските села коментират още, че вотът от референдума за отделянето от Несебър е бил практически решен от хора, които не са били жители на града, а от работници с временни регистрации.