улица
улица / Danybon - Blogspot

Инициаивна група предлага именуване и преименуване на бургаски улици с имена на жени. От "Бургас - паметни жени" вече са изпратили официално искане до местния парламент с конкретни предложения. 

„Обектите в града, които носят имена на известни жени се броят на пръсти. При последното по-значително именуване и преименуване на улици, осъществено през 2016 г.одина Общинският съвет не прие да именува с нито едно женско име нито един от всички 16 обекта в списъка“, пишат дамите от групата. Те настояват и за поставяне паметна плоча на бургаска общественичка Жени Патева.

„Изготвяме списък със съсловни организации, краеведи и историци, така че да предоставим за оформяне на конкретни предложения за именуване, които впоследствие да бъдат процедирани съгласно изискванията на Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти на територията на Община Бургас“ , се посочва в писмото.

Дамите натояват да бъдат информирани относно бъдещите мерки за прилагане междусекторния подход за равнопоставеност на жените и мъжете в дейността на органите на местна власт за изпълнение целите на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете и Националната стратегия. Исканията им ще бъдат разгледани на следващото редовно заседание на Общински съвет - Бургас, което ще се проведе в края на март.