/ Thinkstock/Getty Images

Местните данъци и такси към Община Несебър вече могат да се плащат много лесно и бързо в касите на Изипей и през интернет системата Ипей. Плащането се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или данни на фирмите.

Интернет плащането става след регистрация в съответния сайт. По новия начин гражданите плащат, без да носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да попълват каквито и да е документи или да търсят предварителна информация в общината кой колко дължи. 

С въвеждане на тази иновативна стъпка в административното си обслужване, Несебър разширява услугите си, предлагайки много точки и канали за плащане на данъци от разстояние.

Онлайн плащанията са част от бързото, модерното и лесното обслужване в страната и целия свят. Идеята на кмета на Несебър Николай Димитров и екипа му е да продължават тази тенденция, като модернизират общината с облекчаване на услугите, предоставяне на гражданите.