Баскетболисти в инвалидни колички? Възможно е!
Баскетболисти в инвалидни колички? Възможно е! / paraolympics.com
Баскетболисти в инвалидни колички? Възможно е!
53568
Баскетболисти в инвалидни колички? Възможно е!
  • Баскетболисти в инвалидни колички? Възможно е!

Помогнете, както можете, за идеята в Бургас да бъде създаден баскетболен клуб за хора с физически увреждания. С тази нелека задача вече са се заели спортен клуб „Джавелин” и Ротаракт клуб „Пиргос”, с обещаната подкрепа на Община Бургас.

Необходимо е закупуване на специализирани колички за практикуването на такъв вид баскетбол. А най-евтината от тях струва 1 700 евро. Нужни са поне шест такива. Подробности вижте на интернет сайта www.rotaract-pyrgos.org. Банковата сметка специално за случая е:

Първа инвестиционна банка

Бургас 8000, ул. Славянска 71

IBAN:  BG89 FINV 9150 201544 3766

BIC: FINVBGSF

титуляр на сметката: СНЦ Ротари клуб Бургас-Пиргос

Чуйте в звуковия файл подробности от интервюто с Красимира Авелова, председател на Ротаракт клуб „Пиргос”