/ ThinkStock/Getty Images
Районната прокуратура в Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу мъж, привлечен към наказателна отговорност за документно престъпление, съобщиха от обвинението.

Обвиняемият работи като земеделски производител. По негово предложение през 2014 г. бил сключен договор за наем на земеделска земя в района на село Лешко с наследника на недвижими имоти. Между двамата възникнало правоотношение за стопанската 2014-2015 година.

Земеделски производител отива на съд заради неверни сведения при кандидатстване за евросубсидии

Документът бил представен от обвиняемия в Общинска служба по земеделие в Благоевград и отразен в регистъра на правните основания за ползване на земеделските имоти.

Впоследствие тий кандидатствал по схемите и мерките за директни плащания на площ на Държавен фонд „Земеделие“. През следващата стопанска година между наемодателя и наемателя отново бил сключен договор, въз основа на който обвиняемият кандидатствал за субсидии.

След приключване на стопанската 2015-2016 година наследника на недвижимите имоти не пожелал да отдава под наем недвижимите си имоти на производителя. Въпреки липса на сключени договори, в периода от 2016 г. до 2019 г., обвиняемият представил в Общинска служба по земеделие четири договора за наем на земеделска земя.

На въпросните документи бил придаден вид, че са подписани от наследника в качеството му на наемодател. Обвиняемият съзнателно ползвал тези неистински частни документи, като по този начин целял да докаже наличие на наемно правоотношение помежду им и продължил да кандидатства за директни плащания от Държавен фонд „Земеделие“.

През 2020 г. наследника решил да отдаде под наем своите недвижими имоти на търговско дружество. Новият наемател представил сключения договор пред Общинска служба по земеделие в Благоевград.

Тогава било установено дублиране, касаещо същите имоти. Оказало се, че те вече били заявени за стопанската 2019-2020 година от обвиняемия. въз основа на неистински договор за наем на земеделска земя.

Във връзка с това обстоятелство наследника подал сигнал в прокуратурата. В хода на разследването земеделския роизводител е бил привлечен в качеството на обвиняем за извършено от него документно престъпление.