/ iStock

Главна дирекция „Национална полиция“ е извършила проверка по сигнал за извършени закононарушения при строителството и разширяването на гробищния парк на община Якоруда върху съществуващото бившо корито на река Места. По случая са изискани становища от РИОСВ – Благоевград, РЗИ - Благоевград, Басейнова дирекция, „Западнобеломорски район“, взети са и обяснения от представители на местната администрация.

След проверката за ремонта на дигата на река Места: Нанесени са сериозни загуби

На 20 април 2022 г. съвместно с органите на РДНСК – Благоевград, в присъствието на представители на районната администрация, е извършена проверка на място. Установено е че в разширението на съществуващия гробищен парк е извършено гробополагане, за което е съставен констативен протокол. След инспекцията, в приложено становище от ДНСК, е посочено, че към настоящия момент в регистъра на РДНСК не е налично разрешение за ползване на съществуващия гробищен парк в Якоруда. Установено е също, че е нарушен Констативен протокол от 17 февруари на служител от РИОСВ - Благоевград да не се извършват нови загробвания в свободните терени до приключване на процедурата по изменение на общия устройствен план на община Якоруда.

Това дава основание на разследващите за обосновано предположение, че длъжностно лице от общинската администрация на община Якоруда е осъществило състав на престъпление по НК, като не изпълнило служебните си задължения и е нарушило предписание на държавен орган.

Зловещият случай с нелегалните погребения се заплита (ВИДЕО)

Предстои материалите и преписката да бъдат изпратени на Окръжна прокуратура - Благоевград с мнение за образуване на досъдебно производство за извършено длъжностно престъпление.

По случая за предприемане на последващи действия по компетентност са уведомени РИОСВ - Благоевград и РЗИ - Благоевград.

БГНЕС