Над 4 000 000 лева усвоени в Разлог през 2006
Над 4 000 000 лева усвоени в Разлог през 2006 / netinfo
На 4 873 855 лева възлизат усвоените средства за капиталови разходи за 2006 година в община Разлог.

Средствата са главно от собствения бюджет в размер на 4 501 286 лева и извънбюджетни средства и финансиране -130 169 лева.

Субсидията от републиканския бюджет възлиза само на 242 400 лева. 113 обекти са включени през изминалата година в капиталовия списък, а от тях са реализирани 95%.

През изминалата година за икиномически дейности в село Елешница са инвестирани 1 379 811лева, за ремонти по кметствата и помещенията за отдел “Местни данъци и такси” към Общинска администрация - Разлог - 33 163 лева, а общата сума за жилищно строителство възлиза на 275 220 лева.

За ремонт на помещения в МБАЛ - Разлог общината е заледила 78 500 лева.

За придобиване на дълготрайни материални активи като цяло са изразходвани общо 2 460 245 лева.