/ БГНЕС
Кметът на Петрич Димитър Бръчков забрани строителството на Рупите заради неприключила процедура по изработване на Общ устройствен план за община Петрич. Заповедта е в сила, конкретно, както за имоти в местността Рупите, така и за терени в близост до Национален парк „Самуилова крепост”, и се базира на издадено становище от главния архитект на община Петрич Владимир Митрев.

По проекта за Общ устройствен план предстои първа екологична оценка на РИОСВ – Благоевград, насрочване на обществено обсъждане, втора екологична оценка на РИОСВ-Благоевград, гласуване от Общински съвет, одобрение на държавни инстанции, имащи пряко отношение по плана.

Рупите
БГНЕС

„Считам, че в рамките на общественото обсъждане ще се чуят ясно доводите, конкретно за застрояването на Рупите и НПМ „Самуилова крепост”, и не само, както от страна на инвеститори, така и от обществеността. Гражданите на община Петрич ще могат да се произнесат, давайки мнения, оценки и предложения, които ще се вземат предвид. Доказали сме, че винаги сме имали предвид в работата си, позицията, която хората изразяват. Становищата на държавните институции също ще бъдат решаващи”, аргументира заповедта си с днешна дата кметът Димитър Бръчков.

Заповедта е в сила до приключване на процедурата по одобряване и влизане в сила на Общ устройствен план за община Петрич, но не по-късно от една година. Заповедта на кмета Димитър Бръчков спира прилагането на влезлите в сила Подробни устройствени планове до тогава.

Рупите
БГНЕС

Заповедта на кмета идва след разразилото се обществено недоволство от инвестиционните намерения на петричкия бизнесмен Валентин Парапунов. Той иска да построи къщи за гости и спа център в Рупите.