Благоевград с план за развитие за 668 милиона
Благоевград с план за развитие за 668 милиона / Пресцентър

В Благоевград бе представен готовият план за възстановяване и развитие на града.

Проектът "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Благоевград" бе презентиран от инж. Захари Донев. Той разясни на присъстващите, че интегрираният план е разработен в строителните граници на Благоевград и обхваща три зони. Първа и втора зона са свързани с икономически и социални функции, а третата се отнася към централна градска част.

Бюджетната рамка на проекта „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Благоевград” възлиза на над 668 милиона лева.

Инж. Донев уточни, че най- голям дял от средствата са предназначени за централна градска част. Основните подобрения в тази зона са насочени към саниране на сгради, улична мрежа, както и обекти на културата и образованието.

В плана за градско възстановяване и развитие е включено почистване на река Благоевградска Бистрица и изграждане на два колектора. Консорциумът, разработващ проекта „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Благоевград” е провел обществено обсъждане с граждани,  представители на институции и фирми, предлагащи ключови публични услуги.

Стратегическият документ е съгласуван и с Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в областта. Той има за цел да определи както основните зони за развитие в Благоевград, така и визията за развитие на града до 2020 година.