/ Агенция "Пътна инфраструктура"
"8 516 127 лв. са предвидени за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа за сезон 2020/2021 на територията на област Благоевград".

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в парламентарен отговор на въпрос относно готовността на държавата за снегопочистване на пътната инфраструктура в областта, съобщиха от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

"Всички подготвителни процедури, предхождащи реалното действие на терен и нормалното функциониране на пътната инфраструктура и съоръжения при зимни условия са изпълнени в срок и съобразно нормативните изисквания", посочи министър Аврамова.

Има изготвен план за зимно поддържане, който е съгласуван с всички институции. Разработен е и план за действие при утежнени зимни условия. Представители на Областно пътно управление Благоевград ежедневно извършват обход по републиканската пътна мрежа и проверяват готовността на фирмата изпълнител, както и наличието на специализирана техника и материали по опорните пунктове.

Министър Аврамова предостави информация относно поддържането на път II-19 в участъка през прохода „Предела“, както и за път II-84 между Банско и Юндола заради голямото значение на тези пътни артерии за осигуряване на комуникация със зимните курорти.

По целия участък от път II-19 о.п. Симитли – Градево – о.п. Разлог – Банско – Добринище – Гоце Делчев – граница Република Гърция са разположени 4 опорни пункта, които са  оборудвани  с 34 машини и необходимото количество инертни материали. В района на км 37+000 между Разлог и Банско са поставени 200 м снегозащитни съоръжения за предпазване от навявания.

В добро технико-експлоатационно състояние е и участъкът от пътя Белово – Звъничево – Ветрен дол – Велинград – Юндола – Якоруда – о.п. Разлог. За осигуряване на нормалната проходимост са обособени 2 опорни пункта, които разполагат с 9 машини и инертни материали.

Във връзка с щетите от проливните дъждове по републиканската пътна мрежа в областта министър Аврамова съобщи, че мостът на р. Места, който бе разрушен заради преливането ѝ, се очаква да бъде възстановен до края на седмицата. Разчистен е и път II-19 при км 71+000, който бе затворен за движение поради започналите дестабилизационни процеси заради валежите.

В отговор на парламентарен въпрос  относно състоянието на пътната мрежа в община Смолян министър Аврамова посочи, че Агенция „Пътна инфраструктура“ ежегодно възлага дейности по ремонта и поддръжката на републиканските пътища в областта. През годините са изпълнявани редица проекти както със средства от държавния бюджет, така и с европейско финансиране.

През 2020 г. завърши рехабилитацията на 27,2 км от път III-866 Смолян – Стойките – Широка лъка (Лот 24). Проектът е на стойност 27,9 млн. лв. и е финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Към настоящия момент в процес на подготовка и скорошна реализация са и други обекти от пътната мрежа на територията на общината. По линия на програма „Текущ ремонт и поддържане“ предстои превантивен ремонт на път ІІІ-863 Соколовци – Момчиловци – Славейно – Петково – Малка Арда – Баните – Стояново – п.к. Стояново. Подготвя се и трайно укрепване на активизирало се свлачище по републикански път II-86 Соколовци – Смолян – Средногорци.

"Министерството на регионалното развитие и благоустройството осъществява държавната политика в отрасъл водоснабдяване и канализация. Инфраструктурата в населените места е собственост на общините и те възлагат изграждането на ВиК системи и съоръжения - публична общинска собственост, в съответствие с регионалните генерални планове и генералните планове на агломерации и инвестиционните програми към тях", коментира още Аврамова в отговор на друг въпрос.

"С цел подобряване на качеството на предоставяната услуга министерството финансира обекти и дейности за изграждане или реконструкция на публична водоснабдителна и канализационна инфраструктура в случай на проектна готовност от страна на общините или областните администрации и съобразно одобрените средства в бюджетната си програма", отбеляза регионалният министър.