/ Община Берковица
От 1-ви февруари започва раздаването на топъл обяд, финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 година. Това съобщиха от общината. Услугата ще получават 200 души от населеното място, както живеещи в града, така и в по-малките места в региона. Предвидено е проектът да продължи до 30.09.2025 г.

Потребители по проекта са хора от следните целеви групи - възрастни семейства и самотно живеещи пенсионери с ниски или без доходи, лица обект на социално подпомагане с установена нужда от допълнителна подкрепа, хора с увреждания или здравословни ограничения, лица в затруднена и уязвима ситуация, скитащи и бездомни и лица от уязвими групи.

400 души получават подкрепа по проект „Топъл обяд в община Разград“

Потребителите ще получат приготвена топла храна за обяд - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Храната се предоставя всеки ден в работните дни от седмицата, с изключение на почивните и празнични дни.

Проектът дава възможност за осигуряване на разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. Същевременно се осигурява и съпътстваща подкрепа за преодоляване на социалната изолация, смекчаване и намаляване на бедността, осигуряване на нормални условия за живот на хора живеещи в крайна бедност.