/ Thinkstockphotos
Заместник-кметът по спорт, младежки дейности и социална политика Георги Титюков и директорът на Дирекция „Социална политика“ Веселина Ботева подписаха от страна на Община Пловдив договор по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 от Европейски социален фонд плюс, съобщиха от Общината.

В тази връзка Община Пловдив приема документи за включване в услугата на желаещи, които принадлежат към следните целеви групи:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи;
2. лица, обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
5. скитащи и бездомни лица;
6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, бежанци.
Проектът „Топъл обяд в Община Пловдив“ стартира на 1 октомври 2022 г. и се предвижда да бъде с продължителност 4 години. Стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 4 815 360 лв.


Приеха новият общ устройствен план на Пловдив

Документи за включване в проекта се приемат по време на целия му срок на изпълнение в Районните кметства на следните адреси:


- Район „Тракия“ -  бул. „Освобождение“ 63, тел. 032/68 23-23
- Район „Южен“ - ул. „Македония“ 73А, тел. 032/276-160
- Район „Западен“ - ул. „Вечерница“ 1А, тел. 032/60-48-26
- Район „Източен“ - бул. „Шести септември“ 274, тел. 032/60-10-73
- Район „Северен“ - бул. Цар Борис III Обединител“ 22А, тел. 032 / 95-41-18
- Район „Централен“ - ул. „Петко Д. Петков“ № 6а, тел. 032/ 623-714


Топъл обяд, както и до момента, се предоставя в същите 11 пункта в шестте административни района на града, в които се предоставяше по проектните дейности за безвъзмездна финансова помощ в условията на пандемията от COVID-19.

Тази постигната непрекъсваемост на подкрепата показва социалната отговорност на Общината към представителите на най-уязвимите групи на територията на общината.