Омбудсманът Диана Ковачева се обяви срещу драстичното 44% увеличение на цената на водата в Смолян, съобщиха от пресслужбата на обществения защитник.

Становището ѝ бе представено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) по повод общественото обсъждане на бизнес плана на местното ВиК дружество.

И при предишни обсъждания проф. Ковачева последователно възрази срещу повишението на цените на водата в областите Монтана, Плевен, Велико Търново, Габрово, Русе, Стара Загора, Варна, Ловеч, Търговище, Разград, Силистра, Враца, Бургас, Видин и Ямбол.

Прокуратурата оспори 59-процентовото увеличение на цената на водата в Бургас

В Проекта на решение за одобряване цените за следващия регулаторен период на ВиК Смолян е заложено водата да нарасне с 44%  за 2022 г. спрямо цената за 2021 г., т.е. от 2,575 лв. - с ДДС/ на 3,714 лв. с ДДС, а през 2026 г. се предвижда тя да скочи със 119% спрямо 2021 г. - от 2,575 лв. - с ДДС/ на 5,648 лв. с ДДС. Но в същото време качеството на предоставяната услугата не се подобрява.

„В края на регулаторен период 2022-2026 г. ВиК операторът не постига 8 от определените с Решение № ПК-1/28.05.2021 г. на КЕВР прогнозни конкретни цели за показателите за качество на ВиК услугите, сред които и два от показателите за ефективност ПК4а - "общи загуби на вода във водоснабдителната система“ и "рехабилитация на водопроводната мрежа“, каза на заседанието на Регулатора Боряна Джунева, експерт в институцията на омбудсмана в отдел „Права на потребители на административни и обществени услуги“.

Тя подчерта още, че по данни от Годишния доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК сектора в България за 2020 г., приет с решение на КЕВР от 30 септември 2021 г., оценката на Регулатора по 29 показателя за качество е „пълно неизпълнение“.

„Реално това са всички показатели за качество, без един - „непрекъснатост на водоснабдяването“, с оценка „добро“. Въпреки че показателите, които влияят върху цената не са изпълнени, тя се увеличава, което категорично не приемам.

Това е поредното потвърждение, че повишението на цените на ВиК услугите през годините не води до подобряване качеството на предоставянето им“, категорична бе Джунева.

Тя допълни още, че в Докладите на КЕВР е отбелязано, че съгласно Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите дружеството в Смолян е представило информация за предприети дейности и консултации с потребителите.

„Представената информация обаче, е неприемлива и в нарушение на приложимата нормативна уредба - посочено е, че бизнес планът на дружеството е достъпен на интернет страницата на компанията, откъдето всеки желаещ може да се запознае с него. Тези данни по същество не са резултати от консултациите с потребителите на ВиК услуги, каквото е изискването на Наредбата“, подчерта експертът.

Боряна Джунева посочи още, че в становището си омбудсманът изрично обръща внимание на факта, че работната група е приела, че бизнес планът на ВиК Смолян е одобрен без възражение от Асоциацията по ВиК (АВиК) на обособена територия, тъй като в определения 45-дневен срок АВиК не е взела решение за съгласуване на бизнес плана. На проведеното заседание на общото събрание на АВиК Смолян на 29 август 2022 г. - 7 дни след изтичането на срока за съгласуване, обаче е взето решение, че бизнес планът не е съгласуван, което не е отчетено от КЕВР.

Така на практика Комисията за пореден път допуска на формално основание, че бизнес планът е приет от АВиК, докато реално той не е приет. Накрая в становището на проф. Ковачева отново се подчертава, че ако КЕВР одобри предвиденото увеличение на цената на водата в областта, голяма част от хората ще бъдат поставени във фактическа невъзможност да плащат сметките си за вода, което ще доведе до нарастване на несъбираемите вземания на ВиК оператора.

Становището вижте ТУК.