/ thinkstock
За стриктно спазване на мерките за предотвратяване на пожари в защитените територии, призоваха от екоинспекцията в Смолян.

Периодът до 31 октомври е определен за пожароопасен в страната и заради това са издадени са предписания на общините, на чиято територия попадат резервати и поддържани резервати – „Сосковчето”, „Кастраклий”, „Казаните”, „Червената стена”, „Момчиловски дол”, „Амзово”, „Шабаница” и „Конски дол”.

За предотвратяването на пожари РИОСВ – Смолян организира специализирано наблюдение в защитените територии и осъществява засилен превантивен контрол върху дейността на собственици и ползватели на обекти, гори, земи в близост до тях.

Ком. Николов: Ще има глоби за предизвикани пожари

В кметствата на населените места, в чиито землища попадат резервати, са създадени и се поддържат противопожарни депа, оборудвани със средства и материали за противопожарна защита.

При констатирани нарушения за заповедта на нарушителите ще се налагат глоби от 500 до 5000 лв. на физически лица и от 1000 до 10 000 лв. на юридическите.
 
Информационна агенция Фокус