/ община Златоград
Многопрофилната болница в Златоград „Проф. д-р Асен Шопов“ получи нова линейка.

Санитарният автомобил ще бъде използван за спешни социални случаи за жителите от региона и волята на дарителя е упомената в договора за дарение.

линейка
община Златоград


Линейката е придобита по проект „e-Social Health Care”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.
 
 
община Златоград