Обновяват болницата в Златоград с 2 млн. лева
Обновяват болницата в Златоград с 2 млн. лева / Sofia Photo Agency, Юлиана Николова

Община Златоград получи финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013г. за реконструкция, обновяване и оборудване на МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов" ЕООД.

Проектът е за 2 млн.лв, от които 20 хил. лв. собствено участие на община Златоград. Предвижда се закупуване на специализирано медицинско оборудване за диагностика и лечение на заболявания, ремонт на отделенията с новозакупена апаратура, както и дейности за подобряване на достъпа на пациентите до отделенията, особено на хора в неравностойно положение.

Реализацията на проектните дейности ще позволят на МБАЛ - Златоград да разшири дейностите на предлаганите здравни услуги чрез разкриването на отделение за долекуване.