/ снимка: Тина Соколова
Във връзка с необходимостта от ограничаване разпространението на COVID-19, кметът на Община Панагюрище Никола Белишки издаде заповед, с която се въвежда вечерен час, съобщиха от Общината.

В заповедта се забранява достъпът до:
- детски и спортни площадки;
- до дворните пространства на детски градини и училища;
- до спортните бази на територията на община Панагюрище.

Забранява се още:
- движението по улиците на населените места в състава на община Панагюрище на лица до 18 години от 20.00 часа до 6.00 часа, с изключение на движение, наложено по здравословни причини;
- движението по улиците на населените места в състава на община Панагюрище на лица над 18 години от 21.00 часа до 6.00 часа, с изключение на движение, наложено от полагане на труд и по здравословни причини;
- събирането на повече от две лица на открити и закрити обществени места на дистанция по-малка от 1.50 м между лицата;
- използването на вендинг машини за продажбата на кафе и други безалкохолни напитки и продукти, разположени на територията на община Панагюрище. Собствениците и лицата, извършващи търговска дейност чрез вендинг-машини да поставят знаци, с които да обозначат преустановяване на работата на вендинг автоматите.

Заповедта влиза в сила от 3 април 2020 г. до изричната ѝ отмяна. Нарушителите ще бъдат санкционирани по реда на Закона за административните нарушения и наказания.