/ iStock/Getty Images
Великобритания одобри първото лекарство за профилактика от COVID-19, съобщи AstraZeneca. 

Evusheld, комбинация от две моноклонални антитела (тиксагевимаб и цилгавимаб), на AstraZeneca, е първата комбинация от антитела за профилактика срещу COVID-19, лицензирана във Великобритания.  Регулаторната агенция по лекарствата и здравните продукти (MHRA) одобри медикамента. 

Употребата на това лекарство е за възрастни, които понастоящем не са заразени с (или знаят, че са изложени на) вируса COVID-19 и е малко вероятно да получат надеждна защита от ваксина срещу COVID-19 – включително тези, за които ваксинацията не се препоръчва. 

Том Кийт Роуч, президент на AstraZeneca UK, заяви: „Evushold запълва спешна празнина в борбата на Обединеното кралство срещу COVID-19, осигурявайки защита на хората, за които ваксинацията може да не е ефективна и които често са сред най-клинично уязвимите в обществото. Надяваме се лекарството да стане достъпно за пациентите в Обединеното кралство възможно най-бързо, заедно с други страни." 

Комбинацията от тиксагевимаб и цилгавимаб, известна досега като AZD7442, е комбинация от две моноклонални антитела, прилагани като отделни последователни интрамускулни инжекции, се казва още в съобщението на компанията. 

Около 500 000 души в Обединеното кралство са имунокомпрометирани и могат да се възползват от това лекарство за предекспозиционна профилактика на COVID-19. Близо 40% от хората с имунокомпрометирани или имуносупресирани състояния имат нисък или неоткриваем имунен отговор след ваксинация и приблизително 11% не успяват да генерират антитела. Това включва хора с рак на кръвта, тези, които приемат имуносупресивни лекарства след трансплантация на органи или състояния, включително множествена склероза и ревматоиден артрит. 

Порвоначалните данни от текущото проучване (което постигна първичната си крайна точка) показват статистически значимо намаляване на риска от развитие на симптоматичен COVID-19 при пациенти, приели AZD7442 в сравнение с тези, приели плацебо. Изпитването показа, че защитата от вируса продължава поне шест месеца. Антитялото се понася от организма, като е необходимо допълнително проследяване, за да се установи пълната продължителност на защитата, съобщават още от AstraZeneca. 

Резултатите от първоначалния анализ сочат: В изследването са се включили 5 172 участници (3 441 души са приели AZD7442, а 1 731 - физиологичен разтвор плацебо) и са проследявани средно 83 дни след приложението. Комбинацията от антитела е показала 77% намаление на относителния риск в честотата на симптоматичен COVID-19 и 0,8% намаляване на абсолютния риск в сравнение с плацебо.  

Не са наблюдавани хоспитализация или смъртни случаи по време на лечението. При участниците, приели плацебо, са регистрирани пет случая на тежък COVID-19 и два смъртни случая, свързани с COVID-19.

Нежелани реакции са докладвани при 35% (1,221/3,461) от участниците, получили AZD7442 и 34% (593/1,736), получаващи плацебо, като по-голямата част от тях са леки до умерени по характер. Най-често съобщаваната нежелана реакция е реакция на мястото на инжектиране. 

*Наличните данни показват, че tixagevimab и cilgavimab могат да бъдат ефективни за профилактика, преди експозиция на коронавируса, за шест месеца, въз основа на вариантите, преобладаващи по време на проучването. Изпитването продължава и се генерират повече данни за установяване на точната продължителност на профилактичната защита. Не е известно как данните за чувствителност към псевдовирус или автентичен SARS-CoV-2 корелират с клиничния резултат, но данните от множество независими проучвания показват, че комбинацията от антитела запазва неутрализираща активност срещу Omicron.