/ БГНЕС
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) ще стопанисва конфискувано и обезпечено имущество и по производства в други държави членки на ЕС, решиха депутатите с приетите на първо четене промени в Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество.

Промените бяха гласувани с 96 гласа „за“, четири "против" и 21 "въздържал се". "За" измененията гласуваха народните представители от "Продължаваме Промяната", "БСП за България" и "Демократична България". ГЕРБ-СДС гласуваха "против", а ДПС и "Възраждане" - "въздържал се".  

С промените се въвеждат изисквания на еврорегламент  в областта на взаимното признаване на актове по наказателноправни въпроси. Целта му е да се улесни трансграничното възстановяване на активи, както и да ускори и опрости обезпечаването и конфискацията на активи, придобити от престъпна дейност в Европейския съюз, се посочва в доклада на парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси. В него се отбелязва, че с промените се въвеждат единни правила относно производството по признаване и изпълнение на актове за обезпечаване, издадени от държава членка, правните средства за защита на засегнатите лица, както и постановяването и изпращането на актове за обезпечаване за признаване и изпълнение в друга държава членка.

По време на дискусията Петър Петров от ПГ "Възраждане" възрази срещу измененията. Депутатът коментира, че за него е "абсолютно нецелесъобразно" КПКОНПИ да бъде органът, който да стопанисва и надзирава обезпеченото и конфискувано имущество във връзка с водени в други държави членки наказателни производства. Той посочи, че в мотивите към законопроекта се твърди, че с приетите изменения няма да се натовари държавният бюджет и добави, че не може да се съгласи с подобно твърдение, тъй като не съществува безплатно стопанисване, съхранение и надзор на конфискувано или обезпечено имущество. Това не може да бъде възложено на КПКОНПИ, още повече, че дейността ѝ през последните години не се ползва от доверието на обществото, коментира Петров и допълни, че евроатлантическите ни партньори знаят как да си търсят правата. 

Александър Несторов от ДПС също възрази срещу текстовете. Той каза, че не може да се съгласи с двойния аршин на управляващите, които казват, че КПКОНПИ се ползва за "бухалка", като обезпечавала имущество без присъда, а със същия този законопроект, по думите на Несторов, се създават такива предпоставки и не само по българско, а и по чуждестранно законодателство. 
БТА