Google
Google / iStock/Getty Images
Google ще трябва да плати във Франция глоба от 500 млн. евро. Компанията осъди търсачката по дело за съседни авторски права, съобщи Reuters. Американската компания води спор с издателите на медии в страната.

Регулаторът установи, че компанията не спазва наложените през миналата година временни мерки, които задължават Google да преговаря „добросъвестно“ с медиите за лицензионни такси.

Технологичният гигант бе задължен от държавата да даде оферта за възнаграждение на издателствата, както и да им предостави цялата информация, въз основа на която те да оценят офертата. В противен случай се дължи глоба в размер до 90 хиляди евро на ден.

Издателите, сред които Синдикатът на издателите на списания, Алиансът на общата информационна преса AФП подадоха жалба, че Google не е договарял лицензионни сделки „добросъвестно”.

„Много сме разочаровани от решението, защото действахме добросъвестно през целия процес. Глобата не отчита усилията ни за постигане на споразумение и истината за това как работят медиите на нашите платформи. Към днешна дата Google е единствената компания, която е обявила споразумения за съседни права", заяви говорител на интернет компанията.