/ iStock/Getty Images
Европейската комисия оповести нов план за действие за справяне с нарастващия поток от незаконна миграция по централния средиземноморски маршрут.

Планът се състои от 20 мерки в рамките на три основни стълба, насочени към засилване на сътрудничеството с международни организации и държави партньори, по-добра координация между държавите-членки в усилията за издирване и спасяване и засилване на прилагането на доброволния механизъм за солидарност на блока.

В рамките на първия стълб блокът се стреми да си сътрудничи по-активно с Египет, Тунис и Либия за укрепване на капацитета им за управление на границите и да осигури споразумение между Триполи и Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex).

Вторият основен стълб беше приет с надеждата, че ще помогне за предотвратяване на загубата на човешки живот, както и на възникналото напрежение между държавите-членки на ЕС, относно експлоатацията на кораби за спасяване на мигранти.

Целта на третия стълб е да се рационализира работата на доброволния механизъм за солидарност, така че мигрантите да имат по-добър достъп до помощ в ЕС и по-бързо да се финансират алтернативни мерки за солидарност.

Комисарят по вътрешните работи Илва Йохансон обяви плана на пресконференция в Брюксел преди извънредната среща на министрите на вътрешните работи на ЕС в петък.

Като отбеляза, че националността на мигрантите, които се опитват да използват централния средиземноморски маршрут към Европа, се е променила, Йохансон заяви, че повечето от тях вече са от Египет, Тунис и Бангладеш, а не от Субсахарска Африка.

"Трябва да вземем предвид, че значителното мнозинство от хората, които днес пристигат по този централен средиземноморски маршрут, не се нуждаят от международна закрила", каза тя.
Йохансон подчерта също значението на сътрудничеството с държавите извън ЕС в региона и с международните организации за ограничаване на миграционния поток.

"През тази година вече над 3000 души доброволно са се върнали от Либия в страната си на произход. Откакто започнахме тази дейност съвместно с ООН и Африканския съюз, повече от 60 000 души са се завърнали доброволно от Либия", каза тя.

Освен това Йохансон призова държавите от ЕС да използват по-добре системата за доброволно преместване, която има за цел да позволи прехвърлянето на лица, търсещи убежище, от южните страни, включително Италия, Гърция и Испания, в други държави от блока.

Тя също така подчерта, че планът трябва да бъде приет и прилаган от всички държави от ЕС.

"Можем да направим много планове за действие и ще продължим да го правим и е важно. Но без приемането на целия пакт ще бъдем много по-слаби, отколкото с цяла всеобхватна европейска рамка за миграцията и убежището", каза Йохансон.
БГНЕС