/ iStock/Getty Images
Гражданите на Обединеното кралство, които живеят в държави от Европейския съюз, но нямат гражданство на ЕС, не могат да гласуват или да се кандидатират на местни избори, според решение на Съда на Европейския съюз.

Решението последва случая на британска гражданка, омъжена за френски гражданин и пребиваваща във Франция от 80-те години на миналия век, но без френско гражданство, която установи, че след Брекзит вече не може да гласува на местните избори през 2020 г.

След иск на британката, френски съд отнесе делото до Съда на ЕС, който поддържа, че тъй като "гражданите на Обединеното кралство от 1 февруари 2020 г. са граждани на трета държава, те са загубили статута на граждани на Съюза и вече не се ползват от правото да гласуват и да се кандидатират на общински избори в държавата-членка на пребиваване". 
БГНЕС