/ iStock/Getty Images
110 малки и средни предприятия в пограничния регион на България и Гърция кандидатстват за 20 млн. лв. европейско финансиране за модернизиране и разширение на производството. Това е стана известно по време на Шестото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество: Гърция-България (2014-2020 г.), на което е бил отчетен напредъкът в изпълнението й, както и подготовката на бъдеща - за периода 2021-2027 г., съобщиха от пресцентъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

България и Гърция продължават проекта за жп коридор

Срещата бе председателствана от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и от държавния секретар на Министерството на развитието и инвестициите на Гърция Ники Дандолу. В дискусиите се включиха водещите заинтересовани страни от трансграничния регион, сред които областните управители на Благоевград, Хасково, Кърджали, представители на местната власт и гражданското общество.

ЕС дава до 100 000 евро за предприятия в граничните области на България и Сърбия

"За първи път малките и средните фирми от двете страни на границата имат възможност да получат директно европейско финансиране за дейности, които целят повишаване на конкурентоспособността, разширяване на производството и достигане на нови пазари", отбеляза зам.-министър Николова.

Тя заяви, че към момента по трансграничната програма между България и Гърция се изпълняват проекти за около 110 млн. евро.

Премиерът на Гърция: ЕС ни третира като паркинг за мигранти

В рамките на крайния срок за подаване на проектни предложения са били получени 55 апликационни форми, като 30 са с водещ партньор от гръцка страна, а 25 от българска.

Предложенията са в етап на оценка. Компаниите ще получат 65% безвъзмездна помощ за проектите си, а останалите 35% са собствен капитал. Най-много проекти са подадени в сферата на туризма, възобновяемите енергийни източници, развитието на нови технологии, текстилната промишленост и др.

Още 7 млн. евро от програмата ще бъдат отпуснати за индиректна подкрепа на стартиращи малки и средни предприятия от трансграничната територия, стана известно по време на заседанието.