/ netinfo
Близо 46 млн. лева печалба отчита държавната банка за 2016 г.
Международната рейтингова агенция “Фич Рейтингс” потвърди кредитния рейтинг на Българска банка за развитие (ББР) и той остава „BBB-“ със стабилна перспектива. Дългосрочният инвестиционен рейтинг е равен на държавния рейтинг на България и е максималният за финансова институция в страната. Краткосрочният IDR (Issuer Default Rating) е потвърден на ниво „F3“, a рейтингът за подкрепа (Support Rating) – на ниво „2“.

ББР отчита 46 млн. лева (преди одит) печалба за 2016 г., което е с 8,3 млн. лева повече спрямо предходната година. Балансовото число достигна почти 1,92 млрд. лв. През годината бяха сключени 4 споразумения за финансиране с водещи международни банки и институции в общ размер на 420 млн. евро.

“Фич Рейтингс” извършва периодичен преглед на финансовото състояние на кредитната институция и всяка година издава оценка за краткосрочната и дългосрочна стабилност. Оценката на рейтинга се базира на очакванията за положителни перспективи, както и готовността за капиталова подкрепа от страна на българската държава чрез Министерството на финансите, собственик на 99.99% от капитала на банката.

Стабилната капиталова база допринася съществено за високата капиталова адекватност – над 49%. ББР е институцията с най-високото равнище на капитализиране в банковата система на България и ЕС, значително над регулаторния минимум от 4,5%.

Потвърденият рейтинг на банката е естествено продължение на успешното преминаване от страна на ББР на прегледа на качеството на активите и стрес тестовете в банковата система. „Фич Рейтингс“ отчита и водещата роля на ББР за реализирането на държавни политики в сферата на икономиката. Анализът изтъква участието на банката като платежен агент по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и подкрепата й за българския бизнес в т.ч. чрез Европейския фонд за стратегически инвестиции („План Юнкер“).