библиотека
библиотека / netinfo
Поне 68% от българите и техните семейства не са купували книга през последната една година, сочат данните от национално представително изследване на "Галъп интернешънъл". Изследването е проведено сред 819 пълнолетни българи, между 4 и 11 май. То е част от изследователската програма на агенцията, независима от външно финансиране.

Издадоха "Под игото" на... шльокавица

32% твърдят, че те или семействата им са купили поне една книга в последните 12 месеца. Известно е, че в такива отговори хората често не са особено искрени, уточняват от агенцията. 13% заявяват, че са вземали книги от библиотека в последната година, останалите 87 на сто твърдят, че не са.

Изследват нагласите ни към книжовния език (ВИДЕО)

Данните показват, че в сравнение с 2010 г., когато "Галъп интернешънъл" отново провери дяловете, процентът на хората, които не са купили нито една книга през последната една година, се увеличава. Засилващата се тенденция към ползване на онлайн литература вероятно също допринася за това увеличение. Затрудненият достъп до книги е другата ключова причина за отчетените резултати, тъй като възрастните, които по традиция не ползват компютри и предпочитат хартиени издания, вероятно изпитват затруднения с набавянето на книги.

Осем рекорда от света на книгите

Според данните, делът на четящите закономерно е съставен предимно от млади хора с висше образование, населяващи по-големите градове. Жените, които са купували книги или са взимали от библиотека, са два пъти повече от мъжете. Почти половината от хората, на възраст между 18-35 години са си купували книги през последната година, а една четвърт от най-младите са взимали книга от библиотека. Това се дължи до известна степен на необходимост - за нуждите на образованието, например.
БТА