/ iStock/Getty Images
Инспекцията по труда активизира контрола в селското стопанство във връзка с прибирането на есенните култури и старта на учебната година. При проверките, освен за законосъобразно полагане на труд, специално ще се следи за непълнолетни на полето. Това съобщават от пресцентъра на Главната инспекция по труда (ГИТ).

Въпреки че Инспекцията по труд няма задължение да се намесва, когато непълнолетните не работят, ще бъдат използвани всички възможности, за да бъдат подпомогнати усилията на държавата в лицето на Министерството на образованието и науката за връщането и задържането на децата в училище. Във всички установени случаи ще се информират Районните управления по образование, за да бъде задействан Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици.

КНСБ изнася данни за нивото на сивата икономика у нас

Практиката към момента показва, че често идентифицирането е проблем, тъй като са без лични документи, а придружаващите ги възрастни отказват съдействие. В тези случаи обаче се търси съдействието на органите на полицията. Ако непълнолетните полагат труд без разрешение на Инспекцията по труда, се сигнализира и Прокуратурата, тъй като това деяние е квалифицирано като престъпление и се преследва по Наказателния кодекс, припомнят от ГИТ.

Подобни проверки вече бяха извършвани в края на учебната година, когато бяха установени единични случаи на непълнолетни на полето.

За осемте месеца на 2019 г. в растениевъдството са извършени 3583 бр. проверки на 3071 земеделски стопани. Констатираните нарушения са 11 704 бр., от които 7629 бр. са по осигуряването на безопасност и здраве при работа и 4701 бр. са свързани с трудовите правоотношения. Установените случаи на работа без трудов договор са 198 бр.

Администрирането на еднодневните договори е максимално облекчено. Надграден беше софтуерът за предоставяне на образците на еднодневни договори с цел същите да бъдат предоставяни онлайн по всяко време, дори в извънработното за администрацията. Онлайн се предоставят и образците на еднодневни договори за четиричасов работен ден, допълват от ГИТ.

Създадена е и възможност за директно генериране на данни на работници, които вече са били наети от даден земеделски стопанин и информацията за тях е въведена в системата.

Разработен е и калкулатор, който генерира в разписката - неразделна част от договора, дължимата сума за данъци и осигуровки за сметка на наетото лице и нетното възнаграждение, което трябва да получи. Надграждането на системата е станало по проект "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ", финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. По него са назначени и помощник-инспектори, които могат да представят на земеделските стопани начинът на работа с нея и функционалностите й.

От началото на годината до момента са предоставени 203 175 бр. образци на еднодневни договори на 1902 земеделски стопани. За същия период на 2018 г. те са били 189 528 бр. на 1759 земеделски стопани. Най-много еднодневни договори се предоставят за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от грозде, череши и розов цвят.