Ганев се срещна с обществените посредници на общините
Ганев се срещна с обществените посредници на общините / Sofia Photo Agency

Националният омбудсман Гиньо Ганев се срещна с обществените посредници на общините. На нея бяха обсъдени конкретни идеи за тясно взаимодействие на националния омбудсман с 23-мата засега назначени местни обществени посредници.

Целта на дискусията бе разгръщане на системата за граждански контрол върху местните власти с оглед прилагането на препоръките на националния омбудсман към общините, посочиха членове на екипа на Гиньо Ганев. Тези инициативи са част от политиката на омбудсмана, насочена към насърчаване на процеса на децентрализация на властта. Те се осъществяват в рамките на проекта на омбудсмана "Прилагане на принципите на добро управление в местната власт", финансиран от Оперативна програма "Административен капацитет".

Експертите на омбудсмана ще помагат на местните обществени защитници в дейността им при решаването на проблеми в публичните услуги като например борба с корупцията в общинските администрации, правни съвети, както и в работата им с фирмите доставчици на топло- и електро енергия, ВиК-операторите и други.

Как точно протече дискусията чуйте в интервюто с омбудсмана Гиньо Ганев в прикачения звуков файл.