аутсайдери
аутсайдери / ThinkStock/Getty Images
Учениците, които използват интернет повече от шест часа на ден, са по-неудовлетворени от живота си
61% от българските ученици се притесняват да не получат ниски оценки. Това показва изследване програмата за международно оценяване на учениците на PISA за физическото и емоционално състояние на децата.  Същия страх изпитват две трети от техните връстници в държавите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Според проучването момичетата показват по-висока тревожност за постиженията си в училище. 55% от българчетата споделят, че изпадат в състояние на безпокойство, когато предстои да бъдат изпитвани, дори и да са добре подготвени. Цели 62% от децата посочват, че стават нервни, когато не знаят как да се справят с конкретна задача.

Синдикати предлагат в училище да се пишат оценки за поведение

Авторите на изследването са помолили учениците да оценят живота си по скала от нула до 10.  Почти 43 на сто от българчетата са напълно удовлетворени от живота си. Средната степен на удовлетвореност за децата от страните в Организацията за  икономическо сътрудничество,  е 7,3. При българчетата показателят е сходен - 7,4. Има обаче съществена разлика в равнището на удовлетвореност на момчетата и момичетата. Момчетата са по-доволни от живота си, като това важи както за страните от Организацията, така и за България. Образователните постижения на децата в училище оказват слабо влияние върху тяхната удовлетвореност от живота – показателите са еднакви при отличниците и при децата с ниски резултати. 

Изготвят план за действие срещу кибертормоза сред учениците

68 на сто от българчетата споделят, че са част от живота на училищната общност. Цели 30 на сто от българските ученици обаче твърдят, че се чувстват аутсайдери в клас. За страните от Организацията за икономическо развитие този дял е едва 17 на сто.

аутсайдери
ThinkStock/Getty Images

Изследването установява също, че почти  91 на сто от 15-годишните използват телефони с интернет. Около 61 на сто от тях са влезли в мрежата чрез смартфон, когато са били на възраст под 10 години. 18 на сто са го направили преди шестия си рожден ден. Учениците, които използват интернет  повече от шест часа на ден, са по-неудовлетворени от живота си – закъсняват повече за училище и се чувстват по-самотни.