/ iStock/Getty Images
Учени от университета на Пиза, Италия, са установили, че заразителната прозявка помага на социални видове да координират действията си, за да оцеляват, пише сп. "Енимъл бихейвиър".

Разкриха как карат COVID-19 болните лъвове

До този извод изследователите са стигнали благодарение на 19 лъва. Царете на животните, подобно на хората, са способни да се заразяват чрез прозяване. Наблюдавайки 19 лъва в два прайда, изследователите са установили, че този рефлекс помага на животните да координират действията си.

Наблюденията показали, че когато единият хищник се прозява, другият прави същото. Когато първият става и се отправя нанякъде, вторият го последва. "Нашият експеримент обрисува ясна картина - ако два лъва се прозяват заедно, те ще синхронизират поведението си", казва ръководителката на изследването Елизабета Паладжи.

В същото време вероятността от "ответна" прозявка се е увеличила със 136 пъти, ако хищникът е наблюдавал животно от собствения си прайд. Произволни прозявки при лъвовете учените са наблюдавали преди или след лягане.

Следващата цел на изследователите е да разберат как прозяването влияе върху ловните резултати на 
БТА