Посещението на театър формира модели на поведение, променя социално-политическите убеждения на хората и ги прави по-съпричастни, пише сп. "Джърнъл ив икспериментъл соушъл сайколъджи", позовавайки се на изследване на британски и американски психолози.

Ролята на театъра в обществото се е променяла в зависимост от епохата - от развлекателна до просветителска, образователна, възпитателна, пропагандна.

Целта на авторите на настоящото изследване от университетите на Кембридж, Великобритания, и на Южна Каролина и Станфорд, САЩ, е била да проучат дали посещението на театър влияе върху убежденията на хората, нивото им на съпричастност към социалните групи, изобразени в представлението, готовността им да даряват средства за благотворителност.

В експеримента са участвали 1622 любители на театъра. За целите му са били подбрани три пиеси на социални теми.

Половината от участниците е трябвало да попълват въпросници преди представлението, а останалите - след края му.

Въпросите са били свързани с нагласите на зрителите към социално-политическите теми, засегнати в пиесата като расова дискриминация, неравенство в доходите, корпоративни правила, осиновяване на деца от еднополови двойки, намерения за дарителска дейност.

Психолозите са стигнали до заключението, че посещението на театър засилва съпричастността към хората, и също така мотивира индивидите за благотворителност.
БТА