В област Търговище започна обучителната и разяснителната кампания за избирателите със специализирано устройство за електронно машинно гласуване  (СУЕМГ).

"Изготвен е график, който обхваща избирателите и членовете на Секционните избирателни комисии (СИК)", съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) адвокат Диана Игнатова. 

Теглят образците на машини за гласуване

На територията на община Търговище обучения ще има днес в по две направления, както и на 21 септември и на 23 септември, за да бъдат обхваната почти всички населени места.

От 27 до 29 септември Търговище, от 10:00 до 12:00 часа - на открито - до Центъра за административно обслужване на община Търговище, пред "МБАЛ Търговище“ АД и пред „Ритал парк“ .

Обучението на членове на СИК/ПСИК ще бъде в Търговище в читалище „Напредък - 1864" на 29 септември. В Поповско обучителната и разяснителната кампания, организирана от РИК, започва от 20 септември в три направления.

На 21 септември машина ще има в село Садина, на следващия ден в НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 1882", площад "Ал. Стамболийски" до РЕП и до Автогара – Попово. Обучението за членовете на СИК/ПСИК ще е в Дома на културата "Димо Коларов".

В община Опака - обучението за членове на СИК/ПСИК ще е на 29 септември в Пленарна зала на НЧ "Пробуда - 1922". От сайта на РИК е видно, че кампанията на територията на община Антоново за избиратели ще бъде в Туристическия информационен център в града, по обяд в НЧ "Отец Паисий - 1929" в село Изворово.

На 21 септември обучение ще има в селата Трескавец и Стеврек, а на 26 септември в Туристическия информационен център в Антоново. Обучението за членове на СИК/ПСИК ще е на 26 септември от 10:00-12:00 часа в НЧ "Христо Ботев - 1921" в града. 

"В община Омуртаг обучението на членове на СИК и ПСИК от членове на РИК, ще се проведе на 28 септември, от 10:00 часа в ресторант "Орбита". Местната администрация само организира разяснителна кампания за избирателите", уточни Игнатова. 
БТА