/ БГНЕС
Шест електронни услуги за предстоящите на 2 април 2023 г. парламентарни избори са публикувани на Портала за електронни административни услуги на Министерство на електронното управление. Те се предоставят от общински администрации. За да ги заявите електронно, е необходимо да притежавате Квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в системата „Електронно връчване“.

Срокът, определен от ЦИК, за подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес и подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 18 март 2023 г. Публикуваните шест е-услуги са:

- Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите на 2 април 2023 г.

- Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

- Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г.

- Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК

- Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите на 2 април 2023 г.

- Подаване на заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избиратели