/ БТА
Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров съобщи, че Българският лекарски съюз (БЛС) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) незабавно ще започнат преговори за промени в Националния рамков договор за медицински дейности (НРД) 2020-2022. Това се налага защото действащите текстове могат да бъдат преработени, така че резултатите да бъдат по-добри, както за пациентите и лекарите, така и за цялостното функциониране на системата. 

"Искаме да поставим началото на промяна. Здравната система може да работи по-добре. Постигнали сме необходимото съгласие върху някои неща. Искаме колкото може по-бързо да стартират промени върху сегашния Национален рамков договор", посочи той по време на съвместен брифинг с ръководствата на НЗОК и БЛС.

Здравните власти се обединяват в решаването на основните проблеми в сектора

Служебният министър обясни и какви точно са насоките за тези промени.

Той настоява НЗОК и БЛС да се споразумеят за премахване на лимитите на болниците, тъй като те водят до ограничаване правото на избор на пациентите в кое лечебно заведение да потърсят медицинска помощ. „Лимитите са наказание за добре работещите лечебни заведения и награда за онези болници, към които пациентите по-рядко се обръщат. В поредица решения ВКС потвърди правото на лечебните заведения да получат заплащане за действително извършените от тях дейности, а не за финансиране на база лимити“, посочи още министърът. 

Той настоя и за промяна на цените на медицинските дейности, тъй като повечето от тях са формирани на лобистки принцип.

„В резултат имаме тежки диспропорции в заплащането на дейностите по различните специалности, което е в основата на дефицита на лекари, желаещи да специализират по направления като педиатрия, инфекциозни болести и др.“, обясни д-р Кацаров.

Министърът изрази мнение, че дейностите трябва да имат цени, отговарящи в максимална степен на  стойността, търсенето и предлагането на всяка конкретна медицинска услуга. Наред с промяната в цените ще се работи и в посока въвеждане на коефициенти, отразяващи тежестта на заболяването, възрастта на пациента, наличието на придружаващи заболявания и др., за да се гарантира справедливо разходване на публичен ресурс и да бъде преодоляно селектирането на пациенти от страна на лечебните заведения.

Здравен министър БЛС и НЗОК
Министерство на здравеопазването


Той посочи още, че трябва да се прехвърлят повече дейности от болничната към извънболничната помощ. „Повече дейности трябва да се извършват в извънболничната помощ, тъй като модерната медицина вече позволява още дейности, извършвани в болничната помощ да се прехвърлят в доболничната. Трябва да можем да реагираме и да променим правилата, по които работим. Това ще позволи същата услуга да се извърши на по-ниска цена, отколкото в сегашния момент“, каза още той.

На следващо място министърът предложи да се променят редът и условията за предоставяне на неотложна медицинска помощ и да се премахне изискването за 24/7- разположение на личните лекари. "Последното се оказва практически неприложимо и създава затруднения както за общопрактикуващите лекари, така и за пациентите", каза той.

Предлагат спешни мерки срещу пререждането на чакащите за трансплантация

Ще се търси начин за повишаване на контрола от страна на пациентите. Кацаров уточни, че и потребителите би трябвало да са заинтересовани да не се злоупотребява с техните пари и източването на системата.

„Настоявам в най-кратки срокове да се въведе допълнителен механизъм, който да спомогне за ограничаването на феномена отчетена, но реално неизвършена медицинска дейност. За целта потребителите на медицински услуги трябва активно да участват в контрола”, обясни министърът на здравеопазването. „Чрез мобилно приложение НЗОК ще информира гражданите за медицинските дейности, които са им извършени, а всеки, който има съмнение за извършено нарушение, ще може да подаде обратен сигнал до Здравната каса. На този етап това е възможно, но след като гражданите сами направят проверка в здравното си досие, достъпно през сайта на НЗОК. Сега процесът ще бъде улеснен допълнително и Здравната каса ще бъде активната страна, изпращайки нотификации до хората“, стана ясно още от думите на министър Кацаров.

Специална дирекция към Здравното министерство ще отговаря за правата на пациентите

Управителят на НЗОК проф. Петко Салчев каза, че експертите ще обсъдят какви биха могли да бъдат промените в нормативната уредба, а за цени може да се говори през есента, когато ще има яснота за бюджета на НЗОК.

Председателят на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров от своя страна посочи, че идеите на министъра са били обсъждани в съсловната организация.

Важно е парите да следват пациента, да не се определят в някой кабинет, важно е да изнесем голяма част от дейностите в извънболничната помощ“, отбеляза той.