/ МЗ
Здравните власти се обединяват в решаването на основните проблеми в здравното осигуряване. За това се договориха на среща здравният министър д-р Стойчо Кацаров, управителят на НЗОК проф. Петко Салчев и председателят на БЛС д-р Иван Маджаров. 

Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз започват преговори за анекс към Националния рамков договор 2020-2022. В него ще се работи по ефективното прилагане на принципа „парите следват пациента“ при безусловно зачитане на правото му да избира лечебно заведение. Предвижда се намаляване на диспропорциите в заплащането на труда на медиците чрез промяна на цените на медицинските дейности, увеличаване на броя, вида и заплащането на амбулаторните дейности.

НЗОК и БЛС ще преговарят за промяна в методиката на финансиране при неблагоприятни условия, въвеждане на електронен документ на историята на заболяването, електронни протоколи за отпускане на лекарства. Ще се работи и по премахване на хартиената рецептурна книжка и други, свързани с дигитализацията на здравната система, промяна в реда и условията за предоставянето на неотложна медицинска помощ, с цел премахване на 24-часовото разположение на общопрактикуващите лекари.

Министерство на здравеопазването се ангажира да извърши необходимите промени в нормативните актове.