Затягат контрола над захарите, които се влагат в хранителните продукти у нас. Това ще стане чрез регламент, който ще определи изискванията, на които те трябва да отговарят. Това бе решено на заседанието на Министерски съвет в сряда. 

"Правителството прие наредба, с която се определят изисквания относно състава, характеристиките, наименованията и методите за анализ на захарите, предназначени за консумация от човека. Захарите, които се пускат на пазара или се влагат в продукти, предназначени за човешка консумация, трябва да отговарят на изискванията, заложени в документа. В него се посочва, че те трябва да отговарят на определени стойности по отношение на поляризация, съдържание на инвертна захар, загуба на маса при сушене, цвят и съдържание на пепел", съобщават от пресслужбата на Министерски съвет. 

Какво се случва в тялото ни, ако откажем захарта

Наредбата включва и информацията, свързана с етикетирането на продуктите при предлагането им на пазара в страната. Нетното тегло на предварително опаковани захари с маса под 5 гр. може да не се посочва върху етикета. При етикетирането на захарите се спазват изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, става ясно от съобщението.

Разпоредбите в проекта на наредба са прецизирани и съобразени с настъпилите промени в правото на Европейския съюз, както и в националното законодателство, и по-специално Закона за храните и Закона за управление на агрохранителната верига, допълват от пресслужбата на МС.

Прилагането на новите разпоредби ще улеснят и подобрят извършването на официалния контрол при предлагане на пазара на захар за консумация, категорични са от правителствената пресслужба.