/ Георги Димитров
Софиянци вече използват специалните анти COVID бутони по светофари на ключови кръстовища.

Георги Димитров

Георги Димитров

Първите 20 сензорни бутони вече функционират на кръстовищата: бул. „Константин Величков“ и ул. „Пиротска“, бул. „Константин Величков“ и бул. „Възкресение“ и на бул. „Шипченски проход“ и ул. „Иван Димитров-Куклата“.

Специалните сензори са изцяло българска разработка и осигуряват безконтактното движение.

Георги Димитров

Георги Димитров

Целта е да се намали риска от заразяване на хората.

Георги Димитров

Георги Димитров

Ръката на пешеходеца само трябва да се приближи към бутона.

Георги Димитров

Георги Димитров

Той светва в червено, което означава, че е приел заявката за зелен светофар 

Столична община ще започне поетапно подменяне на бутоните за пешеходно преминаване, като в момента се изработват още 200 броя сензорни бутони.