За това предупредиха от Българския фармацевтичен съюз
От 1 април 2023 г. няма да има подписани и влезли в сила Условия и ред за дейностите на аптеките и те няма да могат да отпускат лекарствени продукти,  заплащани напълно или частично от НЗОК. За това предупреди Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз. 

Съсловната организация смята, че някои предложения на Националната здравноосигурителна каса, направени по време на договорния процес между НЗОК и Българския фармацевтичен съюз, ще ограничат достъпа на пациентите до лекарства.

От началото на тази година фармацевтичният съюз и НЗОК водят преговори за дейностите, отчитането и заплащането на аптеките, но от НЗОК са настояли „за въвеждане на текстове, които противоречат на нормативната уредба“, твърдят от там. 

Според тях единият текст противоречи на регламент на Европейския съюз за верификацията, а другият текст ограничава правата на пациентите и им вменява задължение. 

Българският лекарски съюз се обяви против отпадането на хартиената рецепта

Димитър Маринов твърди, че част от предложените от НЗОК промени ще ограничават значително правото на достъп на пациентите до лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, тъй като се предвижда пациентът да е задължен да получи всички, изписани от лекаря медикаменти, но някои пациенти не могат или не желаят да ги купят. 

По думите му в условия на недостиг на лекарства и все по-често срещани затруднения на пациентите да открият някои конкретни медикаменти, се създава императивната невъзможност да получат поне тези, които са налични в дадена аптека.

Българският фармацевтичен съюз категорично отказва да участва в създаването на подобни ограничения, които противоречат на основен правен принцип за свободен достъп до здравна грижа, включително и на достъп до лекарствени продукти. 

Друг проблем, според Маринов, е настояването от страна на НЗОК да задължи търговците на дребно с лекарствени продукти да подават верификационни данни и към НЗОК, след като същите верификационни данни вече са предоставени от Българската организация за верификация на лекарствата.

От съсловната организация настояват да се въведат всички възможности за технологичен контрол върху разходването на бюджета на НЗОК при отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни при спазване на действащото законодателство.

Няколко часа по-късно от Националната здравна каса излязоха с позиция по темата. 

В обаче, не се посочва, че заради нови предложения на НЗОК е възможно от 1 април да бъде затруднен достъпът на пациентите до напълно или частично платени от НЗОК лекарства.

От позицията става ясно, че когато аптека не разполага с предписано лекарство, магистър-фармацевтът е длъжен да го осигури в срок до 24 часа. Това съобщиха от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

От съсловната организация искат аптеките да имат възможност да отпускат по-малко количество от предписаните от лекаря медикаменти, тъй като е възможно аптеката да не разполага с необходимото количество медикаменти или пациентът да не пожелае да купи цялото му изписано количество.

От НЗОК посочиха, че задължението за осигуряване на липсващ медикамент в срок до 24 часа е нормативен текст от Наредбата за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствените продукти, както и част от индивидуалните договори с аптеките.

При отпускане в аптеката на предписаните от лекаря лекарствени продукти е необходимо да се спазва лекарското предписание от гледна точка, както на вида, така и на общото количество на назначената терапия, тъй като само така ще се гарантира провеждане на назначената терапевтична схема в пълния й вид и обем, допълниха от НЗОК.
 
Десислава Пеева/БТА