/ БГНЕС
При отчитане и заплащане на положените часове нощен труд от служители на МВР не са приложими разпоредбите на Кодекса на труда и на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, според Върховния касационен съд. Това е разписано в тълкователно решение на Общото събрание на гражданската колегия на съда. 

МВР увеличава заплащането за нощния труд на служителите

При заплащането на нощния труд на униформените служители, трябва да се прилагат разпоредбите на специалния Закон за Министерството на вътрешните работи и на издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове, смятат магистратите.

Тълкувателното дело бе образувано след постъпило искане от министъра на правосъдието.
Димитър Абрашев/БТА