/ iStock photos/Getty images
Близо 25 000 гимназисти се явиха на втората задължителна матура по профилиращ предмет, като вариант 1 бе за всички предмети. Най-много зрелостници - близо 13 000, са избрали да проверят знанията си по английски език. Значителен интерес има към географията и икономиката и към биологията и здравното образование. Тази година 1383 ученици са избрали математиката.

По над 1000 ученици се явиха на изпитите по философия и по предприемачеств

Вижте ключа с верните отговори по предмети:

Английски език ниво В1.1

Английски език ниво В1

Английски език ниво В2

Немски език ниво В1.1

Немски език ниво В2

Френски език ниво В1.1

Френски език ниво В2

Руски език ниво В1.1

Руски език ниво В1

Руски език ниво В2

Италиански език ниво В1.1

Италиански език ниво В2

Испански език ниво В1.1

Испански език ниво В2


enlightenedМатематика  

 enlightenedИнформатикаenlightenedИнформационни технологии

 enlightenedИстория и цивилизация

 enlightenedГеография и икономика
 


enlightenedЦикъл "Философия"

 enlightenedБиология и здравно образование

 enlightenedФизика и астрономия

 enlightenedХимия и опазване на околната среда

 МузикаИзобразително изкуство

 Предприемачество