ветеринар
ветеринар / ThinkStock/Getty Images
Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) разпредели над 7,1 млн. лв. (7 151 325 лв.) за извършените от ветеринарните лекари имунопрофилактични дейности при животните през първите 5 месеца на 2021 г. Това съобщиха от пресцентъра ДФ "Земеделие".

С финансовата подкрепа се покриват до 100% от допустимите разходи за услуги, свързани с изпълнение на мерките от Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по добитъка. Помощта се предоставя под формата на субсидирани услуги.

Средствата се разпределят по направления, както следва: имунопрофилактични мероприятия - 3 043 957 лева; клинични изследвания - 2 782 015 лева; вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания - 939 147 лева; идентификация на еднокопитни животни - 448 лева; отразяване на данни по идентификация във ВетИС - 385 758 лева.

Гласуваните средства са част от общия финансов ресурс по схемата за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните. Бюджетът по схемата за 2021 г., който беше утвърден през февруари с решение на УС на ДФ "Земеделие", е в размер на 16 млн. лв.