/ iStock/Getty Images
Върховна административна прокуратура (ВАП) се самосезира във връзка с медийни публикации, относно инцидент при който 10-годишно момче е било ударено от ток, протичащ към осветително тяло на спортна площадка в село Миндя, община Велико Търново.

ВАП прецени, че с оглед обезпечаване живота и здравето на гражданите и предвид задълженията на кметовете на общини по чл.6, ал.3 от Закона за енергетиката (ЗЕ) да осигуряват изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината за имоти - общинска собственост, се налага чрез апелативните, окръжните и районните прокуратури в страната, да бъдат разпоредени проверки по реда на чл.145, ал.1, т.3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Детенцето ударено от ток, докато играе: Уплаших се повече, отколкото ме заболя (ВИДЕО)

При осъществяването им е необходимо контролните органи да предприемат всички предписани от нормативните актове мерки с цел защита сигурността на населението.

Проверките ще трябва да приключат в двумесечен срок, след което обобщените резултати ще бъдат докладвани на ВАП, за предприемане на съответни действия по реда на надзора за законност.