В. Димитров: Не ревизираме партиите, а одитираме финансите им
В. Димитров: Не ревизираме партиите, а одитираме финансите им / Sofia Photo Agency
Контролът върху партийните финанси е задача на Сметната палата, ние правим одит на финансовото имущество на политическите партии, но това не е ревизия, а постоянно наблюдение на паричните потоци на партиите. Това уточни в предаването „Седмицата” на Дарик радио Валери Димитров, председател на Сметната палата.

"Ние прилагаме Закона за политическите партии такъв какъвто е, макар че в него липсват правила кой да контролира финансите", каза Валери Димитров. Като пример за недостатък в Закона той посочи липсата на възможност да се контролират спонсорите на партии, участници в процедури по обществени поръчки, а също и фондонабиращите мероприятия, където Законът се отклонява от принципа за неанонимност на дарението. Според Валери Димитров е важно да се види какво е съотношението между публичното и частното финансиране. По думите му трябва да се увеличи многократно публичното финансиране като стриктно се регламентира частното, защото зависимостта от бюджета е едно, а от големите спонсори е друго и е по-рисково.

Правите одит на системите за управлението на оперативните програми на Европейския съюз. Имате ли опит в конкретни проверки? Проверявали ли сте например фонд „Републиканска пътна инфраструктура”?

Там открихме множество проблеми в цялостната система за управление и контрол. Трябва да се видят слабите места, които предполагат рискове за неправомерно харчене на публичните средства. Нередностите са предоставени на прокуратурата. Не става обаче дума само за евросредства, но има и български пари, тъй като в този фонд се работи не само с финансиране от ЕС. Имахме два доклада. Докладът до прокуратурата не е публично оповестен, а другият е качен на нашия сайт и е достъпен за всички. 

Разговорът чуйте в прикачения звуков файл или четете тук