Томислав Дончев: 40 029 ученици са върнати в образователната система за последните 2 години

/ ThinkStock/Getty Images
За последните две години, откакто механизмът за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици е започнал да се прилага, учители, социални работници, полицаи, общински служители са върнали общо 40 029 деца и ученици в образователната система, съобщи пред журналисти в МС вицепремиерът Томислав Дончев.

За учебната 2018/ 2019 г. нови 19 077 деца и ученици са записани за първи път или са върнати в детска градина или в клас, като 18 255 са останали там и до момента, допълни Дончев. Той съобщи, че броят на новоотпадналите за тази учебна година към 30 април, който е 5200 деца и ученици, е намалял три пъти и за първи път бележи значителен спад. За учебната 2017/2018 г. броят на отпадналите е бил 14 058, а за учебната 2016 /2017 г. е бил 20 092, което означава, че спрямо този период броят на отпадналите е намалял четири пъти.

Вицепремиерът Томислав Дончев направи коментара си след края на заседанието на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Томислав Дончев изтъкна необходимостта от това основното образование да стане задължително по Конституция, както е било в Търновската конституция. Мисля, че като минимум в нашата Конституция, специално в чл.53, текстът трябва да бъде променен и образованието - задължително до 16-годишна възраст, този текст трябва да бъде редактиран и задължително да е основното образование, посочи вицепремиерът и допълни, че подобно послание на ниво Конституция би дало по-голяма сила и на законодателството, и на всички институции, които го прилагат.
БТА