Студентите ще получават заеми, гарантирани от държавата
Студентите ще получават заеми, гарантирани от държавата / cнимкa: Sofia Photo Agency

Студентите да получават заеми, които да покриват таксите им за обучение, реши парламентът, като прие на първо четене Закона за студентското кредитиране. Кредитите ще бъдат гарантирани от държавата, ще се отпускат от търговските банки и ще са с преференциална лихва, равна на основния лихвен процент.

За кредити ще могат да кандидатстват всички бакалаври, магистри и докторанти от държавните и частни университети у нас. Предвижда се гратисен период за погасяване, които включва времето от сключване на договора за кредит до изтичане на една година от изтичане на първата дата за провеждане на последния изпит за последния държавен изпит или защита на дипломна работа. Иначе погасяването на студентския кредит е за срок от 10 години, които започва да тече от края на гратисния период. Ако бъде погасен предсрочно, няма да се начисляват допълнителни лихви. Държавата ще поема остатъка от кредита при раждане на второ или следващо дете в рамките на пет години от изтичането на гратисния период.

Народното събрание прие и поправки в Закона за социалното подпомагане на първо четене, с които се намалява от 18 на 12 месеца времето на непрекъснато социално подпомагане при безработица.

Депутатите попълниха и състава на постоянни комисии като Румен Петков става заместник-председател на Комисията по местно самоуправление. Оттеглено беше предложението Радослав Гайдарски да бъде член на здравната комисия. Васил Петров, номиниран от ДПС, и Незабравка Стоева, предложение на БСП, бяха избрани за членове на Инспектората към Висшия съдебен съвет. НДСВ оттегли своята номинация. Георги Петканов е предложението на тройната коалиция за член на Конституционния съд.