Стефан Янев
Стефан Янев / БГНЕС
Свикахме Съветa по сигурността заради две теми – едната е състоянието на системата за национална сигурност по отношение на потенциала на увеличаване на мигрантския натиск върху границата. Това заяви премиерът Стефан Янев в началото на заседанието на Съвета по сигурността, който бе свикан.

Той посочи, че втората тема тема е по изпълнение изискването на Закона за функциониране и управление на националната сигурност, в частност тази част, която дефинира този Съвет по сигурността и неговия секретариат, който действа като национален ситуационен център в случай на криза и при нужда.
 

БГНЕС


„Подготвяме предложение за решение на МС, така че тази смесена отговорност относно оградата на границата, която в момента е поделена между МВР и областните управители, да бъде фокусирана и да премине изцяло към МВР, респективно към ГД "Гранична полиция", така че те да се грижат за поддръжката на съоръжението и системите за наблюдение там", каза служебният министър след Съвета.

"Относно друга точка от дневния ред за функционирането и изпълнението на Закона за управление и функциониране системата за защита на националната сигурност и в частност регламентирането дейността на Секретариата към Съвета по сигурността мога да кажа, че този Секретариат не е бил създаден през годините. Следващата седмица сме готови да внесем предложение за постановление на МС за създаване на Секретариат, като той ще функционира в рамките на МС и неговата численост и задължения са определени. В същото постановление на МС създаваме механизъм за временно командировани специалисти от Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Службите за сигурност, така че до края на 2021 г. командированите ще изпълняват тези задължения на специалистите от Съвета по сигурността и в очакването, че на следващата година този Съвет вече ще функционира пълноценно", това каза Стефан Янев по време на изявление след Съвета по сигурността.

По отношение на мигрантския натиск Стефан Янев, каза, че: „В началото на септември има лек спад, а по отношение на националността им е честа практика те да се представят и под чужда такава", каза още Янев. 

"Погрешно е впечатлението, че границата ни се опитват да преминат единствено и само афганистански граждани. Гражданите на Турция, които се опитват да преминат през нашата граница са 32%. Тези на Афганистан - 17%, на Ирак - 10% и по-малък процент са сирийските граждани. Действително има успокояване на броя, т.е., лек спад в сравнение с август месец”, каза министърът на вътрешните работи Бойко Рашков, който утони, че по границата са командировани повече служители от МВР.

"Ако се засили мигрантският натиск, може да откриеме и нови домове", каза още Рашков. 

Рашков отбеляза също така, че: „Ремонтната дейност ще струва около 4 млн. лв. Ремонт ще трябва да се направи по оградното съоръжение и поддръжката на пътищата в граничната зона, за да се осъществи безпрепятствено патрулиране там“.
 
„Предлагаме на следващото заседание на Съвета по сигурност да обсъдим цялостната политика на Република България и да търсим практични решения, които да дадат тези отправни точки във външната политика на страната ни, така че тя да бъде разбрана сред своите съюзници в ЕС и да имаме устойчиви послания и бъдещи решения, които да са в национален интерес на Република България“, допълни Янев.