/ Прокуратура на Република България
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов предлага на Висшия прокурорски съвет за изпълняващ функциите административен ръководител на Софийска районна прокуратура (СРП) да бъде назначена Светлана Митова – прокурор във Върховна прокуратура, която да заема длъжността до избора на титуляр.

Предложението на главния прокурор е във връзка с подадените пред Висшия прокурорския съвет оставки на досегашния ръководител на Софийската районна прокуратура Невена Зартова и четирима заместник районни прокурори на София, които пък в своя декларация се разграничават от действията на административния ръководител на РП-София.

Районният прокурор на София Невена Зартова и четирима нейни заместници хвърлиха оставки

"Софийска районна прокуратура е прокуратурата с най-голяма натовареност в страната. За да бъде осигурено ефективно ръководство на дейността й до обявяване на процедура за избор на административен ръководител и встъпването му в длъжност е необходимо тя да бъде ръководена от прокурор с професионален опит и авторитет", посочва в предложението си Борислав Сарафов.

Прокурор Митова има над 26 години юридически стаж, в който е преминала през цялата йерархия на прокуратурата – от младши прокурор, през прокурор в РП, административен ръководител на РП, прокурор в окръжна и апелативна прокуратура. От 2020 г. Светлана Митова е прокурор във Върховна касационна прокуратура. Награждавана е за висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения.

"Номинирането на прокурор от Върховна прокуратура се налага с оглед предприемането в спешен порядък на мерки за подобряване на организацията на работата в СРП в контекста на констатираните при проверка, извършена през втората половина на 2023 г., сериозни пропуски в дейността на досегашния административен ръководител, както и във връзка с изнесените в публичното пространство неприемливи практики, отразяващи се негативно върху прокурорите в РП-София. Именно това налага за и.ф. административен ръководител да бъде избран прокурор от върховно ниво с доказана правна подготовка, професионални знания и умения, който на база дългогодишния си опит и качества да осигури необходимата среда за ефективна работа на СРП", посочват от прокуратурата.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня